Algemene Voorwaarden | Laura Yoga
Laatst bijgewerkt op 15 september 2020

Volg je yogalessen bij Laura Yoga dan ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden:

Eigen risico en aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Laura Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiƫle schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.

Laura Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Laura Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Ziekte of blessures
Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Laura Yoga.

De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

Neem je medicatie en merk je vermindering van de klachten: stop of bouw niet af op eigen houtje. Overleg het met je arts.

Zwangerschap
Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent!

Ben je bezig met zwanger worden of ben je al in de eerste weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Wijzigingen
Laura Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.


Laura Yoga
Van der Hoopstraat 99-2
1051VD Amsterdam
KvK: 80285449